20170317 123810 resЦел на проекта: Проектът цели да развие капацитета на екипа на Дневен център "Светове", като се осигурят консултации и супервизия по случай с цел подобряване на уменията за индивидуално и групово взаимодействие съобразно спецификата на психично функциониране и общуване.

Екипът ще бъде подпомогнат и в работата с родителите и близките на потребителите на Дневния център чрез специфични консултации по въпросите свързани със сексуалността и независимостта. В рамките на проекта ще бъде изготвено лесно за разбиране описание на основните процеси за всяко от ателиетата на Центъра и основните му програми.

Дейности:

1. Провеждане на консултации и супервизия по случай за екипа на Дневен център "Светове".

2. Провеждане на културна програма (посещение на културни забележителности или други развлекателни дейности) за потребителите на Дневния център по време на супервизията на екипа.

3. Изготвяне на лесни за разбиране работни материали за дейностите в ателиетата и по програми.

4. Провеждане на консултации за изготвяне на политика и програма за интимните отношения на клиентите на центъра и организиране на тематични срещи с родителите в рамките на "Училището за родители".

Финансираща организация: Фондация BCause Продължителността на проекта е от януари 2017 г. до декември 2017 г.

Go to top