IMG 1623Цел на проекта:

Проектът цели прилагане на една от най-добрите световни практики в обучението на хора с интелектуални затруднения в подкрепа на нуждаещите се на територията на Столична община. Предвидено е адаптиране и внедряване на обучителни материали, предоставени от YAI Network, САЩ за обучение в умения за самостоятелен живот на хора с интелектуални затруднения. Ще бъде изготвена обучителна програма за развитие на умения за независим живот, която ще бъде апробирана и предоставена за ползване на професионалисти в сферата на социалните услуги и системата на ресурсното подпомагане.

Прочети още...

IMG 9791Цел на проекта: Превенция на социалното изключване на младите хора с интелектуални затруднения и осигуряване на възможности за тяхното пълноценно участие и социално приобщаване в обществения живот на София.

Прочети още...

1Цел на проекта:

В рамките на проекта хората с интелектуални затруднения ще имат възможност да се включат равнопоставено в културните събития, провеждани по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Актуалните преживявания ще бъдат трансформирани в уникално за страната лесно за разбиране издание, което ще позволи на редица хора с интелектуални затруднения и ученици на ресурсно подпомагане да разширят достъпа си до изкуство и култура.

Прочети още...

EU flag-Erasmus vect POSПроектът е насочен към повишаване на качеството на обучение в трудови и социални умения и умения за самостоятелен живот на възрастни с интелектуални затруднения в Дневен център „Светове".

Проектът ще обхване щатните служители и сътрудници на Дневния център, които ще се включат в три работни посещения за обмяна на опит при партньори с дългогодишна практика в подкрепата за хора с интелектуални затруднения в Ирландия, Румъния и Франция.

Прочети още...

IMG 3398Цел на проекта:

Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване.

Прочети още...

Gerb Sofia 1Цел на проекта:

Прилагане на добра практика за социално включване и равнопоставеност на хората с увреждания и популяризиране на София като град, подкрепящ интеграцията на хората с интелектуални затруднения. 

В рамките на проекта ще бъде реализирана трудова практика като доброволческа инициатива в подкрепа на културни институти, проекти и инициативи, ще се подобри достъпа до култура и включването на хората с интелектуални затруднения в културния живот на града и ще бъдат реализирани общностни инициативи за култура и социално участие.

Прочети още...

Страница 1 от 5

Как да ни намерите

map-bg

Go to top