simeon-23Симеон е млад мъж на 24 години. Упорит и целенасочен, той постепенно усвоява една по една дейностите в Дневния център. Освен в ателието за изработка на сапуни се включва и в ателие „Битови дейности". Симеон е поредният клиент, който се реализира на пазара на труда благодарение на Програмата за подкрепена заетост на фондацията. От януари 2016 г. е назначен на работа като хигиенист в „Къщата на гражданските организации", където работи в екип с Огнян, друг потребител на Дневен център „Светове". Двамата поддържат чистотата в офисните пространства, заседателната зала и санитарните помещения. Инициативен и винаги приятелски настроен, Симеон се включва и във всички събития и дейности за свободното време извън Дневния център.

Go to top