Gerb Sofia 1Проект: „София – социално ангажиран град. Добри практики за социално включване на хората с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

Прилагане на добра практика за социално включване и равнопоставеност на хората с увреждания и популяризиране на София като град, подкрепящ интеграцията на хората с интелектуални затруднения.
В рамките на проекта ще бъде реализирана трудова практика като доброволческа инициатива в подкрепа на културни институти, проекти и инициативи, ще се подобри достъпа до култура и включването на хората с интелектуални затруднения в културния живот на града и ще бъдат реализирани общностни инициативи за култура и социално участие.

Дейности:

1. Провеждане на доброволчески дейности като трудова практика в Столична библиотека и други културни институти и организации, културни фестивали и събития
2. Изработка на сувенири за представяне на способностите на хората с интелектуални затруднения
3. Включване на хората с интелектуални затруднения в културни събития
4. Провеждане на гостуване на Библиобуса заедно с ден на отворените врати в Дневен център „Светове“
5. Популяризиране на проекта

Финансираща организация: Програма Европа, Столична община Programa Evropa Logo 1
Продължителността на проекта е от 1 януари 2018 г. до 31 август 2018 г.

logo Stolichna bibliotekaПроектът се реализира в партньорство със Столична библиотека.logo programa 2 cveten bgПроект: „Равен достъп до изкуство и култура за хората с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

В рамките на проекта хората с интелектуални затруднения ще имат възможност да се включат равнопоставено в културните събития, провеждани по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Актуалните преживявания ще бъдат трансформирани в уникално за страната лесно за разбиране издание, което ще позволи на редица хора с интелектуални затруднения и ученици на ресурсно подпомагане да разширят достъпа си до изкуство и култура.

Дейности:

1. Организация на посещение на културни събития и придружаване на хора с интелектуални затруднения.

Планирани са най-малко 10 посещения на различни по жанр събития, в които ще се включат 35 човека. За провеждане на дейността ще бъдат привлечени доброволци.

2. Изготвяне на лесно за разбиране издание за културните събития.

Изданието ще бъде отпечатано в тираж от 400 бр. и ще бъде безплатно разпространено сред социални услуги в София и страната, ресурсни учители и училища с ресурсно преподаване.

3. Провеждане на дискусионна среща - Равнопоставено участие в културните процеси.

Участниците ще представят впечатленията и преживяванията си в рамките на проекта. Ще бъде провокиран диалог за намиране на повече възможности за равнопоставено включване на хората с интелектуални затруднения в културния живот. Ще бъде представено лесното за разбиране издание.

4. Популяризиране на дейностите на проекта.

Финансираща организация: Програма „Култура“, Столична община

Продължителността на проекта е от 01 януари 2018 до 30 ноември 2018


art is for everyone

Проект: „Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване.

Дейности и основни резултати:

Ще бъде създадена творческа лаборатория с участието на хора с интелектуални затруднения, социални работници и хора на изкуството, които ще творят заедно. Музиканти, художници, фотографи и кинематографисти ще експериментират, като въвлекат в творческия процес хора с интелектуални затруднения, а социални работници ще подпомагат тяхното включване.

Предвидени са три тематични модула – музика, фотография и изобразително изкуство. Всеки модул ще включва пет до шест занятия и/или представяния на завършени творби, в които ще се включат творци и хора с интелектуални затруднения.

Кинематографският екип ще създаде четири материала: три клипа за отделните модули и филмов обзор на целия проект. Видеоматериалите ще представят конкретни възможности за активно участие на хората с интелектуални затруднения в създаването на изкуство и част от предимствата, които тази съвместна работа носи за професионалните творци.

Настоящият проект ще бъде реализиран едновременно с проекта „Дейности по разпространение на знания“, в който участват творци от Гърция и/или Румъния. Те ще се включат в отделните модули и в заключителния семинар за представяне на резултатите от проекта.

Водещ партньор: Creators Association

Финансираща организация: Гьоте-Институт България

Продължителността на проекта е от декември 2017 г. до септември 2018 г.

Фондация „Светът на Мария“ и Сдружение „Творци“ / Creators Association търсят артисти, социални работници, психолози и арт терапевти от Гърция и Румъния, които да се присъединят към творческата лаборатория с участието на хора с интелектуални затруднения по проект „Изкуството е за всички!“

За повече информация и записване: http://artisforeveryone.co.nf/en/residency/#more-35


TIE cb cmyk en-01Проект: „Добър апетит! Обучение за реализация в живота за младежи с интелектуални затруднения"

Цел на проекта:

Хората с интелектуални затруднения са една от най-изключените групи, силно затруднени в достъпа си до образование, професионално обучение и трудова заетост. За да могат да се реализират на пазара на труда те имат нужда от продължителна подготовка и подкрепа, която не се осигурява в рамките на образователната система или чрез социални услуги.

Проектът е ориентиран към младежи с интелектуални затруднения и предоставя възможност за трудово обучение в реална работна среда с цел придобиване на професионални умения за подготовка и обслужване на събития.

За хората с интелектуални затруднения проектът ще допринесе за развитие на уменията и ще повиши възможността за намиране на платена работа както в сферата на кетъринг услугите, така и в социалното предприятие към фондацията. Осигуряването на платени доходи за представителите на тази група младежи е гаранция за осигуряване на техния нормален живот и социално участие.

Основни резултати:

1. 10 – 15 младежи с интелектуални затруднения, обучени в умения за подготовка и обслужване на кафе пауза. Участниците в обученията ще получат сертификати за придобитите умения и ще бъдат подкрепени в процеса за намиране на платена работа чрез програмата за трудово наставничество на фондацията.
2. Изградени устойчиви взаимоотношения с Къщата на неправителствените организации и Хъба за социални иновации и създадена база за трудова практика – за сервиране и обслужване на събития.
3. Популяризиране на дейността и способностите на младите хора с интелектуални затруднения с цел преодоляване на стереотипите и промяна на обществените нагласи.

Финансираща организация: TELUS International Europe

Продължителността на проекта е от юли 2017 г. до април 2018 г.


IMG 3047

Проект: "Кетъринг услуги, осъществявани от хора с интелектуални затруднения"

Проектът е насочен към устойчивото развитие на кетъринг услугите, които предоставя фондацията чрез защитеното си кафене "Светове" и цели да предостави допълнителни възможности за подкрепена заетост на младежи с интелектуални затруднения.

Бизнес планът на фондация "Светът на Мария" за развитие на Защитеното кафене и кетъринг услугата е сред петте одобрени най-добри бизнес планове в програмата "Предприемачество на нестопански организации" 2017, организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Фондация "УниКредит".

Първото в София Защитено кафене, в което работят обучените в трудови умения клиенти на Дневния център предлага спокойна атмосфера, приготвена на място храна и първокласно обслужване, а като допълнителна дейност осигурява кетъринг за различни поводи и събития.

От стартирането на услугата през 2015 г. кафенето е осигурило кетъринг услуги за над 40 събития в различен формат- семинари, работни закуски, обеди, вечери, кафе паузи, коктейли, корпоративни партита.

Поради големия интерес към кетъринг услугите и потенциала за развитие на услугата, финансирането по проекта ще осигури устойчивост на дейността и разширяване на капацитета чрез покриване на разходите за трудово възнаграждение на втори професионален готвач-трудотерапевт, който ще участва във всеки етап от процеса по подготовка на храната и реализацията на всяка кетъринг услуга.

Финансираща организация: Програма "Предприемачество за нестопански организации", организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Фондация "УниКредит".


mwf logo 1

Проект: "По-добра социална работа в подкрепа на хората с интелектуални затруднения"

Цел на проекта:

Проектът цели да развие капацитета на екипа на Дневен център "Светове", като се осигурят консултации и супервизия по случай с цел подобряване на уменията за индивидуално и групово взаимодействие съобразно спецификата на психично функциониране и общуване.

Екипът ще бъде подпомогнат и в работата с родителите и близките на потребителите на Дневния център чрез специфични консултации по въпросите свързани със сексуалността и независимостта.

В рамките на проекта ще бъде изготвено лесно за разбиране описание на основните процеси за всяко от ателиетата на Центъра и основните му програми.

Дейности:

1. Провеждане на консултации и супервизия по случай за екипа на Дневен център "Светове".

2. Провеждане на културна програма (посещение на културни забележителности или други развлекателни дейности) за потребителите на Дневния център по време на супервизията на екипа.

3. Изготвяне на лесни за разбиране работни материали за дейностите в ателиетата и по програми.

4. Провеждане на консултации за изготвяне на политика и програма за интимните отношения на клиентите на центъра и организиране на тематични срещи с родителите в рамките на "Училището за родители".

Финансираща организация: Фондация BCause

Продължителността на проекта е от януари 2017 г. до декември 2017 г.


EU flag-Erasmus vect POS

Проект: "Разработване и прилагане на програма за повишаване на качеството на обучение в трудови и социални умения за възрастни с интелектуални затруднения"

Проектът е насочен към повишаване на качеството на обучение в трудови и социални умения и умения за самостоятелен живот на възрастни с интелектуални затруднения в Дневен център „Светове".

Проектът ще обхване щатните служители и сътрудници на Дневния център, които ще се включат в три работни посещения за обмяна на опит при партньори с дългогодишна практика в подкрепата за хора с интелектуални затруднения в Ирландия, Румъния и Норвегия или Франция.

В резултат на проекта участниците ще развият познания за организиране на дейностите и трудовите ателиета в Дневния център, ще повишат своите компетенции за провеждане на трудови занимания и практики, трудово наставничество, развитие на дейности за социално предприемачество, нови методи и подходи на работа с хора с интелектуални затруднения.

Предвиденото широко популяризиране на проекта и приложените добри практики ще допринесе за популяризиране на европейските принципи и ценности за хората с увреждания и за изграждане на професионална общност, компетентна да работи в новата парадигма, основана на правата на хората с увреждания и разбирането за тях като личности, надарени с качества и способни да участват в обществото.

Финансираща организация: Програма Еразъм + на Европейския съюз

Продължителността на проекта е от 1 ноември 2016 г. до 30 април 2018 г.


mwf logo

Проект: "Общества – Подпомагане на организациите на гражданското общество за укрепване на техническите умения, включване на хора с увреждания и стандарти на ЕС в Югоизточна Европа"

Партньори:

Каритас Босна и Херцеговина, Албанска асоциация по психотерапия, КОХЕРЕНТНО РАЗВИТИЕ АЛБАНИЯ (CoDe Albania), Асоциация за взаимопомощ при психически стрес ТК „Феникс", Сдружение за подпомагане на хора със затруднения в развитието „Наш дом", Български център за нестопанско право, Каритас Албания, Каритас България, Каритас Италия, Каритас Косово, Каритас Черна гора, Каритас Сърбия, ХандиКОС – Косово, Косовски център за самопомощ (KCSH), фондация „Светът на Мария", Асоциация на хората с параплегия, организация „Психолози за хората по света".

Цел на проекта:

Общата цел на проекта е да се подпомогне капацитета на гражданските организации в Югоизточна Европа в управление на процеса на социално включване и в популяризиране и представяне на включващи политики чрез ефективен диалог с публичната власт в процеса на взимане на решения.

Фондация „Светът на Мария" участва в проекта като партньор в обучения, семинари и конференции във връзка с реализиране на специфична цел: Подобряване на компетенциите на НПО в промотиране на социалното включване на хората с увреждания и психични разстройства: изграждане на капацитет, обмяна на знания, мрежова работа на регионално ниво, прилагане на инициативи за социално включване и услуги, мониторинг и оценка на социалното въздействие.

Финансираща организация: Европейски съюз

Продължителността на проекта е от януари 2016 г. до декември 2019 г.


Повече за нашите реализирани проекти.

Go to top