ЛИЧНО – за разЛИЧЕН свят
Дневен център
Сбъдната мечта
Шоколад
 "В света на Мария"- документален филм на БНТ2, автор Детелина Каменова
"Светове", режисьор Стоян Радев
Да нарисуваме мечта
Мечти
Един ден заедно
Влез в час: Светове, Alma Mater TV

Изкуството е за всички! Модул „Изобразително изкуство“

Изкуството е за всички! Модул „Фотография“

Изкуството е за всички! Модул „Музика“

Go to top