30.10. Dani Yonchev 1Миналата седмица Даниел беше ангажиран с разпространение на програмата за фестивала Киномания. Дейността е в рамките на програма „Трудова практика“.

Благодарим на организаторите от Национален дворец на културата за инициативата да включат наши потребители в организацията на събитието!

Go to top