IMG 1977Потребители на Дневен център „Светове“ участваха в семинара на Националната платформа на самозастъпниците „Аз мога!“.

Обхванати бяха темите, свързани със самозастъпничеството – правата на хората с увреждания, вземането на самостоятелни решения и изразяването на мнение.

Алекс, Бианка, Ива, Огнян и Светла с удоволствие се запознаха с потребители на други социални услуги от страната. Участваха активно в дискусиите по групи и се включиха в изготвянето на плакати с лозунги, свързани с техните права.

Бяха излъчени видеа, които представят уменията на хората с интелектуални затруднения. Клипчето за Ива показа как тя прави декупаж, приготвя си самостоятелно храна и участва в благотворителни базари. По време на събитието тя сподели надеждата си хората с увреждания да имат равни права и по-голям достъп до пазара на труда.

Социалното ни предприятие Bon Appetit Catering by Maria's World осигури храна и напитки за събитието, а Росен и Антонио получиха възможност да развият трудовите си умения при обслужването на гостите.

Организатор на събитието бе БАЛИЗ.

Go to top