20190308 111551Освен празник, Международният ден на жената е и чудесен повод за дискусия!

С клиентите на Дневен център „Светове“ обсъдихме ограничените права на жените в миналото, когато те са били заети предимно с грижи за децата и семейството. Направихме сравнение с промяната в наши дни, когато жените имат възможност да се образоват и развиват професионално. Разговаряхме за правото на труд и почивка, за правото на глас. Отбелязахме и обичая на днешния ден да поднасяме цветя на майките и любимите.

Дейността е в рамките на проект „Нашият глас се чува. Участие на хората с интелектуални затруднения в обществения живот“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

Programa Evropa Logo

Go to top