mwf logo 1Добра новина - вчера Парламентът прие на второ четене Закона за социалните услуги.

Експертите на Фондация „Светът на Мария“ участваха активно в разработката, а клиентите на Дневен център „Светове“ получиха шанс да споделят мнението и желанията си по време на дискусиите.

Законът разкрива нови възможности за достъп на хората с увреждания до социални услуги. Предстои да се изготви национална карта на потребностите, която ще позволи методично да се разкриват услуги според нуждите на лицата. Достъпът до тях ще бъде по-лесен и всеки ще може сам да си избира доставчик. Регламентирани са различни видове подкрепа, която ще се предоставя от доставчиците. Предвидени са общодостъпни и специализирани услуги, които се предоставят в дома на лицето или мобилно.

Другите ключови промени са въвеждането на лиценз за доставчиците на услуги и създаването на агенция, която ще контролира качеството на работа на всеки доставчик.

За пръв път е предвидена подкрепа за развитие на трудови умения, което е резултат от разпознаване на нашия опит и този на други организации, които подобряват достъпа на хората с увреждания до трудовия пазар.

Благодарим на Министерство на труда и социалната политика, на колегите ни от другите неправителствени организации и на Национално сдружение на общините в Република България за партньорството и диалогичността в процеса по изготвяне на закона.

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2M&prid=1624&fbclid=IwAR19BLZlhK3DO4fqex09YwAxD69DdZqS1rkSEscKIr5-iIH706HTf7_hrPk

Go to top