20190416 145745През изминалата седмица Стефан и Даниел се справиха отлично като куриери и разпространиха 2 000 бр. от Арт плана на София до различни локации. Културният гид на Дирекция „Култура“, Столична община съдържа информация за планираните инициативи в столицата до края на юни.

Потребителите ни са щастливи, че могат да помогнат. Споделят, че дейността им е интересна, тъй като се срещат с различни хора на различни места.

Доброволческата дейност продължава и тази седмица, в рамките на проект „Нашият глас се чува. Участие на хората с интелектуални затруднения в обществения живот“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

Programa Evropa Logo

Go to top