20190621 112406Екипът ни проведе двудневен обучителен семинар на тема „Социална работа в подкрепа на хората с интелектуални затруднения“ във Велико Търново.

В обучението се включиха около 30 служители от социални услуги, предоставяни от Международна социална служба – центрове за обществена подкрепа, дневни центрове, центрове за настаняване от семеен тип. Участваха социални работници, психолози, логопеди и други специалисти от В. Търново, Смолян и Търговище.

Целта на обучението беше да запознаем колегите с особеностите на хората с интелектуални затруднения и да представим техники и методи за работа с тях.
В края на събитието участниците споделиха удовлетворението си от проведените представяния, упражнения и дискусии, както и че са научили нови неща за хората с интелектуални затруднения и са разбрали как да подхождат ефективно в конкретни ситуации.

Благодарим на МСС - България за доверието!

Go to top