mwf logo 1Участвахме в първата тематична дискусия на Работната група за подготовка на поднормативните актове по Закона за социалните услуги.

Темата бе планирането и изготвянето на Национална карта на социалните услуги. Бяха обсъдени критерии за определяне на предоставянето на социалните услуги на общинско, областно и национално ниво.

Фондацията изрази позицията, че услугите за хора с увреждания трябва да се предоставят възможно най-близо до тях и да не се налага придвижване и пътуване, което затруднява. Смятаме, че когато има по-малко нуждаещи се в малките общини, трябва да се търсят организационни форми и решения за подпомагане на достъпа до услуги или осигуряване на транспорта. На областно и национално ниво следва да се предоставят специализирани услуги и услуги за много специфични потребности (хора жертва на трафик, на насилие и пр.).

Go to top