IMG 1419Ден преди участието ни във Фестивал на способностите Пловдив 2019 | 14 септември!, потребителите на Дневен център „Светове“ Ива и Виктор и социалният ни работник Иво Борджиев участваха в събрание „Новини от моя град“ на Националната платформа на самозастъпниците към БАЛИЗ и обучение на тема „Безопасно в Интернет“ в Пловдив.

На събитието присъстваха самозастъпници и застъпници от 15 услуги от страната. Бяха представени забележителности и важни събития за всеки град.

Потребителите ни разказаха за изготвената от тях Харта на самозастъпниците и за официалното и представяне на събитието Гледай „Зелената книга“ и подкрепи Хартата на самозастъпниците.
Всяка от организациите получи хартата и картички с основните искания на потребителите на Дневния център, както и подарък – ръчно изработена значка.

По време на обучението „Безопасно в Интернет“, чрез различни игри и презентации, участниците получиха повече информация за безопасността в Интернет, социалните медии, фалшивите новини и профили и др.

Ива и Виктор споделиха, че са радостни от срещата с други потребители на социални услуги и са развълнувани, че всеки е успял да допринесе към събитието, независимо от затруднението си.

Go to top