20191101 115300Ръководителят на Дневен център „Светове“ Соня Джонева участва в обучение Thinking Solutions Together Skill share.

Участниците обсъдиха начини за справяне със стреса в личен и професионален план, както и методи за избягване и управление на кризи.

В обучението участваха представители на неправителствени организации, които работиха в групи и споделиха опит и добри практики.

Go to top