IMG 6674Социалният ни работник Иво Борджиев участва в конференция „Co-creating Erasmus+ and The European Solidarity Corps“ в Брьксел.

Иво се включи в дискусиите, свързани с образованието на възрастни, работата с доброволци и младежи, както и по темата за участието на повече хора от уязвими групи в проектите. Той сподели впечатленията на екипа ни относно подготовката и изпълнението на проектите ни по Erasmus+. В момента успешно реализираме втори проект с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз. 

На събитието беше обсъден предстоящият програмен период. Участниците споделиха мнения, препоръки, положителни примери и вълнуващи истории за изминалия период.

Присъстваха над 600 представители на национални агенции, участници във финансирани проекти по двете програми, представители на Европейската комисия, студенти, доброволци и др.

Комисарят за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Mariya Gabriel подчерта, че успехите по програмите са ключови за промотиране на европейските принципи и ценности.

Благодарим на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за любезната покана и възможността да участваме!

Go to top