IMG 6982Екипът ни проведе вътрешно обучение по проект „Иновации в обучението на възрастни с интелектуални затруднения“, финансиран по програма Erasmus+ на ЕС чрез Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Социалният ни работник Иво Борджиев сподели основните акценти от участието си в курсa на тема „Емоционална интелигентност и умения за коучинг“, организиран от #IFOM в Болоня.

Избрахме конкретни подходи, които могат да се приложат в ежедневната работа на Дневен център „Светове“:
✅ упражнения за разпознаване на емоции и чувства
✅ за справяне с конфликти и откриване на причините за тяхното възникване
✅ акцентиране върху начините за справяне според индивидуалния стил на конкретния човек
✅ техники за коучинг, задаване на насочващи въпроси и ориентираност към постиженията

Чрез коучинг се подпомага правенето на избор и справянето с трудни житейски ситуации.

Go to top