104099815 2704347736347090 472492740256080092 oПомните ли баснята на Лафонтен „Лисицата и щъркела“? Как единият яде от плитък съд, а другият – от дълбок?

Тази пиеса с адаптиран и доразвит сюжет на баснята оживява вече два поредни петъка, благодарение на Ива Тодорова и участниците в театралния ѝ клас – младежите от Дневен център „Светове“. 

Най-интересно е, че разстоянието не пречи на човек да учи театър. Всички занимания остават дистанционни, като всеки участник има роля и чете реплики от споделения екран. За да припомни кои са героите и как изглеждат, Ива показа снимки и говори за особеностите им в историята.

С насоките на Ива всеки изпробва различни техники с глас, за да пресъздаде героя, който играе по-добре. Участниците упражниха още влизане в различни роли и експериментираха. Споделиха, че им е особено любопитно и забавно вече да влизат в роли със сюжет и история.

Продължаваме да усъвършенстваме пиесата, като се надяваме да имаме възможност да я поставим на сцена.

Дейността е по проект: „Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“, финансиран от TELUS International Bulgaria.

Go to top