социални петъциСоциални петъци е инициатива, с която предлагаме всеки петък в следващите месеци да обсъждаме важни въпроси за доброто и адекватно прилагане на Закона за социалните услуги. „Социални петъци“ са отворени дискусии за професионалисти и потребители от социалните услуги.

Инициативата се реализира от Фондация „Светът на Мария“, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Международна социална служба България, Сдружение Общност Мостове и Институт за социални дейности и практики.

Като граждански организации ние вярваме, че гражданското участие е най-добрият начин да бъдат създавани социалните политики и решения. Всички ние искаме да създадем добре работеща система на социалните услуги в подкрепа на хората. Да коригираме недостатъците и да предложим ефективни решения. Сигурни сме, че най-адекватните отговори са тези, които са дискутирани и анализирани от възможно най-много гледни точки.

Дискусиите „Социални петъци“ се провеждат всеки петък, а до момента са се включили повече 70 участника. Повече за темите и докладите от дискусиите можете да прочетете в Информационния портал на НПО.

Срещите са отворени за участие за всеки, който има желание да дискутира съответната тема, като единственото условие е да приема и следва правилата.

Темата за петък 14.08.2020 г. е „Как да се изготви Национална карта на услугите и по какви критерии да се осъществи планирането за цялата страна на нужните социални услуги“.

Инициативата е част от проекта „Да поговорим за социалните услуги“, с финансовата подкрепа на Столична програма „Социални иновации“.

Go to top