IMG 9105Хората с интелектуални затруднения трябва да получават най-високо качество на подкрепа.

Ние вярваме, че особено важни за качеството и ефективността на подкрепата са хората, работещи в социалната услуга.

В последните месеци екипът на Дневен център „Светове“ е изцяло посветен да подкрепя клиентите ни и техните семейства в новата и сложна ситуация, както присъствено, така и дистанционно. Благодарение на отпуснатите допълнителни средства за работещите в социалните услуги, те ще получат напълно заслужен бонус към възнаграждението си. Благодарим на министър Сачева и Министерство на труда и социалната политика за оценката на техния труд!

Go to top