2Онлайн общуването вече е част от живота на всички нас. За да общуваме безопасно онлайн, проведохме поредица от занимания.

Обобщихме най-важното в „Наръчник за онлайн общуване и сигурност в Интернет“.

Наръчникът е изготвен като лесен за разбиране текст и може да бъде ползван самостоятелно или с подкрепа.
Сред включените теми са:
- Какво е необходимо, за да общуваш онлайн
- Какво да направиш, ако в онлайн общуването с друг човек нещо те притеснява
- Какво споделяш и какво не споделяш онлайн

Наръчникът е създаден по проект „Цифрови умения и дигитална свързаност за хората с интелектуални затруднения“ и е финансиран от програма „Европа“ на Столична община за 2020 г.

Go to top