3Издадохме Наръчник за организиране и провеждане на дистанционни занимания за хора с интелектуални затруднения.

Никога преди темата за дистанционните занимания не е била толкова актуална. Ето защо обобщихме натрупания опит от дистанциионната програма на Дневния център и отговорихме на въпроси като:

- Как да решим дали е подходящо да направим дистанционното занимание?
- Как да го организираме?
- Как да го направим интересно и др. 

Съвместната ни работа с Шоколадова къща „Станимира“ по проект: „Шоколадова къща Станимира – заедно можем повече“ ни позволи да обобщим и структурираме този опит, така че да бъде полезен и на други колеги, организации и социални услуги.

Заниманията за шоколад включиха: полезното и вредното в състава на шоколада, интересни факти за какаото и здравето - история на шоколада, как да си направим шоколад в домашна обстановка.

Как успяхме да направим дистанционната среда, така че да „замирише на шоколад“ и всеки да се потопи в света на шоколада? Това обобщихме в настоящия наръчник.

Наръчникът е изготвен по проект „Шоколадова къща Станимира – заедно можем повече“, в рамките на Договор № РД 04-44/29.07.2020 г., финансиран от Фонд „Социална закрила“.

Go to top