Фондация „Светът на Мария" отпразнува първия си рожден ден. На 09.02.2013 г. се навърши една година от официалното вписване на организацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

За екипът на „Светът на Мария" това беше година, изпълнена с предизвикателства, в която създадохме ценни партньорства с български и международни неправителствени организации, подкрепящи хора с интелектуални затруднения: фондациите „Де Пасарел България", „Де Пасарел Нидерландия", YAI Network-Ню Йорк, CHANGE – UK и швейцарската EPI.
През изминалата 1 година фондацията стана член на Български дарителски форум, а Мария Караджова, жената с интелектуално затруднение вдъхновила създаването на „Светът на Мария", участва в церемонията на БДФ по връчването на наградите „Най-голям корпоративен дарител" с домакин Президента на Р България.

Поставихме и началото на два дългосрочни проекта – изграждане на Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения и Защитено кафене в центъра на София. Създадохме ценни приятелства и намерихме съмишленици, с които да продължим да работим за подобряване на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения в България

Go to top