fbpx

dneven-cantar

Дневен център „Светове" е проект на фондация „Светът на Мария", в който от м. юли 2013 г. 30 млади хора с интелектуални затруднения се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична независимост.

В Дневен център „Светове" хората, до този момент отхвърляни като интелектуално увредени, се учат да общуват пълноценно, да се справят самостоятелно в бита и да се грижат за себе си. Тук те се чувстват полезни, подобряват значително уменията си да се ориентират сред хората, в пространството и времето и придобиват трудови умения.

Целта на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания за лица с интелектуални затруднения, насочени към подобряване на тяхното качество на живот и изграждане на умения и нагласи, способстващи тяхната социална интеграция.

Центърът насърчава и подкрепя социалното, икономическото, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки клиент като доказателство, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността.
Дневният център се намира в гр. София, кв. „Гоце Делчев", ул. „Риккардо Ваккарини" № 8. Той е предназначен за хора в активна възраст над 18 години с лека и умерена степен на интелектуални затруднения, които имат желание да придобиват нови умения, да създават приятелства, да споделят.

Екипът ни се състои от професионалисти, прилагащи опита в сферата на социалните услуги на държави като Нидерландия, Англия, САЩ и др. Нашият стремеж е да осигурим стимулираща среда с ежедневни дейности, насочени към индивидуалните възможности и интереси на всеки един от потребителите.

Тук, в приятна атмосфера и с подкрепата на груповите отговорници, младите хора с интелектуални затруднения придобиват разнообразни социални и битови умения: общуване, грижа за дома, лична хигиена, ориентиране във времето, управление на личен бюджет и много други.

Дневният център е място за усвояване и на различни трудови умения. В професионалната кухня под ръководството на готвач се усвояват умения за приготвяне на различни ястия. В ателието за производство на ръчни ароматни свещи и сапуни потребителите се учат на постоянство и придобиват умения за комбиниране на различни цветове, форми и аромати. Арт ателието е предназначено за потребители, които обичат да изработват ръчни предмети и да развихрят творческото си въображение, подкрепяни от професионалист с опит в тази област.

В началото хората с интелектуални затруднения, клиенти на Дневния център, бяха твърде притеснителни и без особени умения. За една година и половина най-съществено подобрение се наблюдава в техните социални умения. И ако при отварянето на Дневния център всеки нов посетител повишаваше тяхната тревожност, то сега те посрещат гостите спокойно, с премерено любопитство и приятелски чувства. В началото всяко събитие извън Дневния център събуждаше у клиентите ни множество страхове. Благодарение на системния подход на работа днес по-голямата част от тях успешно могат да контролират емоциите си и да общуват спокойно с хората от общността.

Част от клиентите на Дневния център се научиха абсолютно самостоятелно да се придвижват от своите домове до Дневния център и обратно. Продължава работата в посока все повече клиенти да използват градския транспорт без досегашната асистенция от страна на техните близки.

Повечето от клиентите подобриха уменията си за лична хигиена и хигиена на помещенията. Съществени подобрения се наблюдават и в усвояването на трудови умения. Все по-лесно е хората с интелектуални затруднения да идват навреме в Дневния център, да спазват графиците за труд и почивка и да усвояват основни трудови навици като общуване с другите, изпълнение на конкретни задачи, концентрация и др.

Усвояването на умения за работа с пари и познаване на часовника, подобряване на речевите умения, работа със собствените емоции са сред приоритетните програми, които към момента Дневният център развива.
Качеството на услугата се допълва и от работата на психолог, социален работник и семеен терапевт, които заедно с груповите отговорници развиват потенциала на всеки един потребител.

Свържете се с нас на телефон 02 423 97 40 или на мобилен номер 0882 663 665.
Очакваме Ви!

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top