fbpx

Хората стават доброволци поради много причини и мотивирани от различни подбуди, но това, което ги обединява, е идеята да помогнат на нуждаещите се. За да бъде доброволец, човек трябва да го почувства с душата си.

Основната роля на доброволците в работата на фондация „Светът на Мария" е да подпомагат процеса на предоставяне на висококачествена социална услуга за хора с интелектуални затруднения.

Ние вярваме, че доброволчеството осигурява възможности за личностно, творческо и професионално развитие, независимо че не акумулира финансови приходи за доброволеца. Тази дейност предоставя шансове за увеличаване на възможностите за създаване на контакти, общуване, споделяне на ценности и разрешаване на конкретни проблеми, свързани с хората с интелектуални затруднения, които в бъдеще водят до ефективни резултати.

При нас доброволците могат да развият социалните си умения и да се ангажират със значима кауза, като работят за популяризиране на идеята за активно участие на хората с интелектуални затруднения в обществото. На младите доброволци предлагаме ценен неформален опит, който развива професионалните им умения и компетенции и подпомага бъдещата им реализация като специалисти.

Всеки, който желае да бъде наш доброволец, може да изпрати професионална автобиография и кратка мотивация на следния имейл адрес: office[at]mariasworld.org.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top