fbpx

20181117 092643

Цел на проекта:
Да бъде подпомогнато социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“ в ситуацията на криза, в резултат от пандемията COVID-19.

В резултат на проекта ще бъде осигурено продължаване на дейността на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“, което осигурява обучение на млади хора с интелектуални затруднения за развитие на професионални умения, свързани с приготвянето на храна, обслужване и осигуряване на кетъринг за различни поводи и събития.

Прочети още...

 DSC8345

Цел на проекта:
Подкрепа за преките бизнес нужди и разходи на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“

Благодарение на проекта се осъществява нова дейност в социалното предприятие – ежедневна подготовка на отделно опаковано обедно меню от висококачествени продукти при спазване на най-високи хигиенни изисквания.

Прочети още...

Gerb Sofia

Цел на проекта:

Проектът цели да се апробира иновативен подход за активно включване на уязвимите групи, гражданите и заинтересованите страни в съвместен диалог за обсъждане на подкрепата, съдържанието, подхода на работа и отношението на социалните услуги и социалните работници.

Проектът предвижда активното въвличане на уязвимите групи и на гражданите в дискусии за подкрепата и социалната работа по начин, който е разбираем и достъпен за тях, както и провежда превенция на една ключова опасност – дискредитиране на социалната работа, поради дезинформация и дезинтересиране на хората от дейността на социалните услуги.

Прочети още...

Gerb Sofia

Цел на проекта:

Проектът цели да направи средствата за дигитално общуване на 21 век достъпни за хората с интелектуални затруднения, както и да подпомогне развитието на интерес, дигитални умения, безопасно потребление и приемаща нагласа сред тях и техните близки. Чрез развитието на тези умения, проектът ще спомогне насърчаването и подобряването на общуването им с други хора със и без увреждания, ще способства за преодоляване на изолацията и ще съдейства за изграждане на умения за независим живот.

Прочети още...

EU flag Erasmus vect POS

Проектът за иновации в обучението за възрастни с интелектуални затруднения предвижда прилагането на нови подходи в подкрепата за „учене чрез правене“ за пълнолетни хора с интелектуални затруднения и е ориентиран към подобряване на техните способности за социална и трудова реализация, съобразно принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания и добрите европейки практики.

Прочети още...

IMG 1977

Цел на проекта:

Развитие на застъпничеството и самозастъпничеството на хората с интелектуални затруднения, потребители на Дневен център „Светове“ чрез:
• Развитие на самозастъпническата група и уменията за самозастъпничество, както и повишаване на самозастъпническата активност през 2020 г.
• Повишаване активното включване и представяне на хората с интелектуални затруднения в обществото и отстояване на каузата за приемане на хората с увреждания.

Прочети още...

20190613 153500

Цел на проекта:

В рамките на проекта ще бъде създадена творческа лаборатория за младежите с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Целта е да се подпомогне тяхното себеизразяване и развитието на творческите им заложби.

Предвидени са занимания в четири артистични модула (керамика, рисуване, театър, музика) според интересите и предпочитанията на участниците, както и посещения на изложби, концерти и други културни прояви. В дейностите ще участват артисти, социални работници и доброволци.

Произведенията от заниманията ще бъдат представени на изложба.

Прочети още...

DSC 7912

Целта на проекта е да се създаде и стартира работа първи по рода си център за обучение и развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения. Моделът ще бъде базиран на френската социална практика за социално и трудово включване на тази уязвима група.

Прочети още...

проект БАЛИЗ

Целта на проекта е пилотиране на предоставянето на подкрепа за изграждане на трудови умения за хората с интелектуални затруднения в иновативния обучителен трудов център „Надежда“.
Ще бъде осигурена подкрепа за широк кръг младежи и възрастни хора с интелектуални затруднения, потребители на повече от една социална услуга. Ще бъде подпомогнато и облагородяването на пространството, оформящо се като „социален парк“ в сградата и двора на бившия дом „Асен Златаров“.

Прочети още...

Проект СоцИнов

И емоционалното състояние, и личностното развитие са компоненти на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения. За тяхното развитие са нужни целенасочени усилия, които в максимална степен съобразяват спецификите на младежите, към които са насочени.
Целта на проекта е повишаване на емоционалното благосъстояние и осигуряване на личностно развитие на хората с интелектуални затруднения. Реализирането на планираните по проекта дейности ще допринесе за тяхното постигане.

Прочети още...

Страница 1 от 5

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top