fbpx

Gerb Sofia 1Цел на проекта:

Прилагане на добра практика за социално включване и равнопоставеност на хората с увреждания и популяризиране на София като град, подкрепящ интеграцията на хората с интелектуални затруднения. 

В рамките на проекта ще бъде реализирана трудова практика като доброволческа инициатива в подкрепа на културни институти, проекти и инициативи, ще се подобри достъпа до култура и включването на хората с интелектуални затруднения в културния живот на града и ще бъдат реализирани общностни инициативи за култура и социално участие.

Дейности:

1. Провеждане на доброволчески дейности като трудова практика в Столична библиотека и други културни институти и организации, културни фестивали и събития
2. Изработка на сувенири за представяне на способностите на хората с интелектуални затруднения
3. Включване на хората с интелектуални затруднения в културни събития
4. Провеждане на гостуване на Библиобуса заедно с ден на отворените врати в Дневен център „Светове“
5. Популяризиране на проекта

Финансираща организация: Програма Европа, Столична община 

Programa Evropa Logo 1

 

 

Продължителността на проекта е от 1 януари 2018 г. до 30 септември 2018 г.

Проектът се реализира в партньорство със Столична библиотека.

logo Stolichna biblioteka

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top