fbpx

IMG 9791Цел на проекта: Превенция на социалното изключване на младите хора с интелектуални затруднения и осигуряване на възможности за тяхното пълноценно участие и социално приобщаване в обществения живот на София.

Дейности:

1. Изграждане на умения за самозастъпничество и провеждане на обществени дискусии
Ще бъдат проведени поредица от срещи за дискутиране на въпроси, които вълнуват младите хора с интелектуални затруднения. Основните проблеми ще бъдат систематизирани в обобщен документ – харта с искания и ще бъдат представени на организираните в рамките на дейността обществени дискусии.

2. Организиране и участие в доброволчески инициативи
2.1. Провеждане на доброволческа дейност в културни институти и организации
2.2. Провеждане на доброволческа дейност за изработка на сувенири

3. Популяризиране на способностите на младите хора с интелектуални затруднения
Ще бъдат организирани две групи демонстрации – за организиране и предоставяне на кафе пауза и за изработка на сувенири.

Резултати:

1. Ангажирани 35 младежи с интелектуални затруднения в самозастъпничество и доброволчество;
2. Реализирана добра практика за демократично участие на уязвима група;
3. Проведени срещи за изграждане на умения за самозастъпничество;
4. Изведени основни предизвикателства и потребности във връзка с градската среда и подготвена харта;
5. Проведени 3 дискусионни срещи с общественици, представители на СОС и структури на общинската администрация;
6. Участие в обществени тематични дискусии;
7. Проведени 3 демонстрации на „кафе паузи“ сред представители на организации и институции;
8. Проведени 2 демонстрации за изработка на сувенири сред деца и ученици;
9. Проведен ден на отворените врати;
10. Изработени и разпространени печатни материали и сувенири за популяризиране на София като социално ангажиран град.

Финансираща организация: Програма Европа 2019, Столична община
Programa Evropa Logo

 

 

Продължителността на проекта е от 1 март 2019 г. до 15 септември 2019 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top