fbpx

Проект ФСЗ

Целта на проекта е изграждане на иновативен трудов център с професионално оборудвана кухня, която отговаря на всички хигиенни изисквания.

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за Учебна кухня „Надежда“ за провеждане на дейностите за подкрепа на развитие на трудови умения за хората с интелектуални затруднения.

Дейности:

1. Оборудване на помещение за провеждане на трудово обучение за приготвяне на храна
2. Обзавеждане на помещения за социална работа и битови дейности

Отпуснато финансиране: 35 957,97 лева

Финансираща организация: Фонд „Социална закрила“, Министерство на труда и социалната политика

Продължителността на проекта е от 1 юни 2021 г. до 15 септември 2021 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top