fbpx

Плакат СветовеЦел на проекта

Общата цел на проекта е като се използва швейцарския опит за трудова интеграция да насочи общественото внимание към хората с интелектуални затруднения в България, чрез подходяща информационна кампания включително създаване на филм за работата на швейцарските социално-професионални ателиета за хора с интелектуални затруднения

Основните дейности на проекта имат за цел:

1. Да се обмени опит, да се проучи и популяризира швейцарския модел на трудова заетост за хора с интелектуални затруднения включително и чрез изготвяне на филм;

2. Да се инициира широка дискусия, относно хората с интелектуални затруднения в България;

3. Да се повиши информираността на хората с интелектуални затруднения относно възможностите за наемането им на работа.

4. Да се информират работодатели за възможностите за включване на хора с интелектуални затруднения в трудова заетост

Основни резултати

Проектът ще насочи вниманието на българската общественост към хората с интелектуални затруднения, като една от най-рисковите групи в страната. В хода на неговото изпълнение вниманието на широката общественост ще бъде фокусирано върху техните способности и възможности за реално социално участие и право на труд.

Основният акцент в кампанията ще бъде показването на швейцарския модел на трудова интеграция, при който хората с интелектуални затруднения работят в социално-професионални ателиета - доказан модел за тяхното икономическо участие.

За целта ще бъде създаден филм, показващ швейцарския опит и българската действителност. Филмът ще представи и изцяло иновативна за България социална услуга – Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения, водещ проект на Фондация "Светът на Мария", чиято основна цел е да подготвя своите клиенти за реалния пазар на труда.

Финансираща организация
Българо-швейцарска програма за сътрудничество, фонд „Партньорство"

Продължителността на проекта е от март 2014 г. до март 2015 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top