fbpx

umenia-3Цел на проекта

На благотворително събитие, което се проведе на 11 май 2013 г. в Лондон, директорът на Фондация „Светът на Мария" представи пред аудиторията от потенциални дарители проект за развитие на умения за приготвяне на храна като възможност за развиване на потенциала и подобряване на социалната интеграция на хора с интелектуални затруднения в град София.

Програмата бе подкрепена от индивидуални дарители и е насочена към хора с лека степен на умствена изостаналост и включва адаптирани материали и обучение в пълния кулинарен цикъл, което да даде възможност за изграждане на умения в трудова среда.

Дейности

Основни дейности за период от 2 години:

1. Оборудвана мултифункционална кухня с професионално кухненско обзавеждане в Дневния център
2. Обучени поне 25 души с интелектуални затруднения в основни умения за приготвяне и сервиране на храна
3. Поне 5 души с интелектуални затруднения наети на работа в хранителната индустрия.
4. Поне 50 работодатели запознати с възможностите на хората с интелектуални затруднения.
5. Разработени лесни за четене материали и ръководство за работодатели.

umenia-2Основни резултати

В продължение на 2 години 30 млади хора с интелектуални затруднения ще бъдат обучени в умения за приготвяне и сервиране на храна, които ще подобрят тяхната адаптация в ежедневието. Обучението подобрява възможностите за самостоятелност, като предвижда развиване на практически умения и включване в реален трудов процес.

В резултат от проекта са обучени клиенти в програма „Кухня" и е разработено ръководство, насочено към работодатели в кулинарния сектор, съдържащо информация и основни техники за работа с хора с интелектуални затруднения. Този проект повишава възможностите на клиентите на Дневния център след време да бъдат наети на реални работни места и да намерят реализация на пазара на труда.

Финансираща организация
TFN London - Дарителски кръг „Развитие", Лондон

Продължителността на проекта е от май 2013 г. до май 2014 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top