fbpx

umenia-1Цел на проекта

Проектът цели повишаване на качеството на живот на младите хора с интелектуални затруднения, клиенти на Дневен център „Светове"

Специфичната цел на проекта е повишаването на познавателните, речевите и комуникативните умения у клиентите на Дневния център, с цел постигане на по-голяма самостоятелност в грижата за себе си в зависимост от индивидуалните им възможности и преодоляване на социалното изключване.

 

Дейности

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на самостоятелността на клиентите с интелектуални затруднения чрез подобряване на уменията им за познаване на часовника и управление на времето; познаване на парите и управление на личния бюджет и бюджета на домакинството; умения за успешно себепредставяне, като част от по-доброто общуване с другите. В проекта са включени и дейности в сферата на арт терапията , целящи изграждането на емоционална устойчивост при хората с интелектуални затруднения.

umenia-4Основни резултати

Познаването на часовника и парите,, общуването с другите и невъзможността да разбират собствените си емоции са част от предизвикателствата пред хората с интелектуални затруднения. Именно върху тях са фокусирани и резултатите от проекта:
1. Подобряване на уменията за познаване на часовника и управление на времето. Изграждане на собствен дневен режим и постоянство в неговото изпълнение;
2. Познаване на монетите и банкнотите, изготвяне на обикновени лични бюджети. Планиране на разходите, управление на малки спестявания и др.
3. Подобряване на писмената и говорима реч. Повишени възможности за разказване на различни истории, участие в дискусия по определена тема и др.
4. Повишено ниво на емоционална устойчивост, подобрени възможности за справяне в житейски ситуации, по-добро разбиране на собствените предпочитания и нужди, чрез методите на арт терапията.
Като по-общ резултат се явява повишената автономност на участниците с интелектуални затруднения в ежедневните им дейности.

Финансираща организация
Агенция за хората с увреждания

Продължителността на проекта е от май 2014 г. до октомври 2014 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top