fbpx

11165325 10205374849464166 3461105192210593132 nЦел на проекта

Целта на проекта е да подпомогне достъпа на млади хора с лека и умерена умствена изостаналост до пазара на труда, като осигури подходяща и адекватна информация както за лицата с интелектуални затруднения, така и за потенциалните работодатели.

Специфичната цел е свързана с изследване на добра българска практика и нейното систематизиране в два наръчника – към лица с интелектуални затруднени (в лесен за разбиране формат) и към потенциалните работодатели.

Дейности

Дейност 1: Пилотиране и систематизиране на опита от наемане на трудов договор на младежи с лека към умерена умствена изостаналост
Дейност 2: Изготвяне на наръчник за трудова заетост с помощни материали в лесен за четене формат за запознаване с правото на труд
Дейност 3: Тестване на лесния за разбиране текст с потребителите на Центъра
Дейност 4: Изготвяне на наръчник с материали в подкрепа на работодателите за трудова заетост на лица с интелектуални затруднения
Дейност 5: Подготовка и отпечатване на 2 бр. наръчници за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения
Дейност 6: Популяризиране на наръчниците и пилотираната добра практика

Финансираща организация
Агенция за хората с увреждания

Продължителността на проекта е от април 2015 г. до октомври 2015 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top