fbpx

12.12-10Беше направен анализ на предоставянето на социални услуги за хора с интелектуални затруднения в гр. София и околността.
Беше показан американският модел в сферата на предоставяне на социални услуги за хора с интелектуални затруднения.

Американският опит беше споделен с над 45 български НПО и представителите на държавна администрация, работещи в сферата на уврежданията, чрез работни срещи и организирана кръгла маса с участието на американски експерт.

Донор на проекта: учредителите и дарители

Продължителността на проекта е от септември 2012 г. до март 2013 г.

Go to top