fbpx

mwf logoВ серия от шест еднодневни обучения бяха обучени четирима млади хора с интелектуални затруднения в основни умения за отстояване на права и търсене на подкрепа в различни житейски ситуации. Участниците, преминали успешно обучението, се включиха в решаването на практически задачи, упражнения и ролеви игри, които им помогнаха да придобият практически опит и знания.

Донор на проекта: учредителите и дарители

Продължителността на проекта е от януари 2013 г. до март 2013 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top