fbpx

mwf logoБеше изготвена и разпространена брошура в тираж от 500 бр., съдържаща ключова за Фондацията и за хората с интелектуални затруднения информация; беше организирано фондонабирателно събитие с 90 гости. Бяха набрани средства за оперативната работа на организацията.

Донор на проекта: учредителите 

Продължителността на проекта е от август 2012 г. до октомври 2012 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top