fbpx

da jiveem zaednoНастоящият проект има за цел да подпомогне и насърчи диалога между хората с интелектуални затруднения и гражданите на столицата, като спомогне за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като толерантен и модерен европейски град.

Сред задачите, които проектът си поставя, са: 1. Да се даде възможност на хората с интелектуални затруднения и техните семейства да изразяват своята гражданска позиция и да влияят на гражданските процеси в град София;
2. Да се създадат предпоставки за взаимодействие между младите хора с интелектуални затруднения, посещаващи Дневния център за трудови занимания, и хората от общността чрез взаимни преживявания и ангажиране в подходящи творчески дейности;
3. Да се постави началото на обществена дискусия относно активното гражданско участие на хората с интелектуални затруднения в живота на столицата и достъпа им до подходящи културни събития. Част от дейностите по проекта са:

1. Информационна/разяснителна кампания относно хората с интелектуални затруднения;
2. Дни на отворените врати в Дневния център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения;
3. Кръгла маса/дискусия за активното гражданско участие на хората с интелектуални затруднения в живота на столицата;
4. Разпространение на радио спот с участието на хора с интелектуални затруднения;
5. Изработка и поставяне на билборд с цел популяризиране на активната гражданска позиция на хората с интелектуални затруднения. Изграждането на толерантна за хората с увреждания среда в София би била възможна само чрез взаимодействие между отделните общински политики в социалната сфера, културата и образованието. Проектът ще предостави възможност на хората с интелектуални затруднения да изразят своята позиция по отношение на това как те самите разбират процеса на интеграция и как виждат себе си в живота на града. Настоящия проект се реализира с финансовата помощ на Столична община, програма „Европа 2013", и е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019.

Продължителността на проекта е от юни 2013 г. до октомври 2013 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top