fbpx

MariaКомуникационна и рекламна кампания за набиране на средства за подпомагане функционирането на Дневен център за хора с интелектуални затруднения.

В подкрепа на усилията за по-толерантно и чувствително общество, както и с цел набиране на средства за Дневния център, фондация „Светът на Мария" стартира кампанията „ЛИЧНО – за разЛИЧЕН свят".

В рамките на кампанията фондация „Светът на Мария" предоставя на българската общественост подходяща информация за спецификата на хората с интелектуални затруднения и предлага редица активности и материали, които подпомагат по-доброто приемане на тази група хора. В рамките на проекта се разпространява 30-секунден видеоклип, режисиран от Стоян Радев, с участието на Мария Караджова, млада дама с интелектуално затруднение, вдъхновила създаването на организацията, водещата по БНТ Мария Силвестър и актрисата Мария Сапунджиева. Хората с интелектуални затруднения могат да заемат своето достойно място в обществото и да имат конкретна трудова реализация само при адекватна подкрепа и гарантиран достъп до подходящи социални услуги – това е посланието, което Фондацията изпраща до българската общественост в рамките на настоящия проект. Кампанията се осъществява с финансовата подкрепа на Български дарителски форум и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е от май 2013 г. до октомври 2013 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top