fbpx

20160514 115345Цел на проекта: Проектът е ориентиран към младежи с лека и умерена умствена изостаналост и предоставя възможност за обучение и развитие на трудови и социални умения чрез участие в трудова практика в реална работна среда.

За хората с интелектуални затруднения проектът ще осигури възможност за формиране на трудови умения и ще повиши възможността за намиране на платена работа. Ще бъде изграден положителен образ за способностите на младежите с интелектуални затруднения и за тяхното ангажиране в трудов процес и ще бъдат пилотирани конкретни дейности, в които хората с интелектуални затруднения могат да бъдат полезни. Проектът ще допринесе за преодоляване на стигмата по отношение на хората с умствена изостаналост и за подобряване на тяхното приемане от обществото.

Основни резултати:

1. Изградени трудови и социални умения при 25 младежи с интелектуални затруднения и подпомогнат достъп до пазара на труда;
2. Изградени устойчиви взаимоотношения с организации и институции (спортни зали, обществени и културни организации и институции) за провеждане на трудова практика за младежи с интелектуални затруднения, които да продължат да функционират и след приключване на проекта и да осигурят устойчивост на дейността;
3. Изграден положителен образ за младежите с интелектуални затруднения като способни и полезни личности със свое място и роля в обществото и на пазара на труда.

Финансираща организация: TELUS International Europe

Продължителността на проекта е от 1 февруари 2016 г. до 30 ноември 2016 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top