fbpx

AHU logo A4 blackЦел на проекта:

Целта на проекта е да подпомогне достъпа до трудова заетост на хора с интелектуални затруднения чрез предоставяне на подкрепа в изграждане, развиване и упражняване на трудови умения и адаптиране на работното място в реална трудова среда.

Дейности:

Дейност 1: Провеждане на трудово наставничество
Дейност 2: Провеждане на трудова практика
Дейност 3: Провеждане на трудово обучение за организация и обслужване на кетъринг
Дейност 4: Провеждане на събитие за връчване на грамоти за участниците в трудовата практика
Дейност 5: Популяризиране на проекта и проектните дейности

Очаквани резултати:

1. Трудово наставничество на двама новоназначени клиенти и поддържащо наставничество за шест вече работещи клиенти.
2. Осъществени 60 инициативи за трудова практика за 20 лица с интелектуални затруднения.
3. Провеждане на 6 месеца интензивно трудово обучение на 6 лица с интелектуални затруднения за организация и обслужване на кетъринг.
4. Организиране на заключително събитие за връчване на грамоти на всички участници в трудовата практика.
5. Осъществени най-малко дванадесет публикации във фейсбук страницата и уеб сайта на фондацията за популяризиране на проекта и проектните дейности.

Финансираща организация: Агенция за хората с увреждания

Продължителността на проекта е от април 2017 г. до октомври 2017 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top