fbpx

20180123 152900Цел на проекта:

Хората с интелектуални затруднения са една от най-изключените групи, силно затруднени в достъпа си до образование, професионално обучение и трудова заетост. За да могат да се реализират на пазара на труда те имат нужда от продължителна подготовка и подкрепа, която не се осигурява в рамките на образователната система или чрез социални услуги.

Проектът е ориентиран към младежи с интелектуални затруднения и предоставя възможност за трудово обучение в реална работна среда с цел придобиване на професионални умения за подготовка и обслужване на събития. За хората с интелектуални затруднения проектът ще допринесе за развитие на уменията и ще повиши възможността за намиране на платена работа както в сферата на кетъринг услугите, така и в социалното предприятие към фондацията. Осигуряването на платени доходи за представителите на тази група младежи е гаранция за осигуряване на техния нормален живот и социално участие.

Основни резултати:

1. 10 – 15 младежи с интелектуални затруднения, обучени в умения за подготовка и обслужване на кафе пауза. Участниците в обученията ще получат сертификати за придобитите умения и ще бъдат подкрепени в процеса за намиране на платена работа чрез програмата за трудово наставничество на фондацията.
2. Изградени устойчиви взаимоотношения с Къщата на неправителствените организации и Хъба за социални иновации и създадена база за трудова практика – за сервиране и обслужване на събития.
3. Популяризиране на дейността и способностите на младите хора с интелектуални затруднения с цел преодоляване на стереотипите и промяна на обществените нагласи.

Финансираща организация: TELUS International Europe

Продължителността на проекта е от юли 2017 г. до април 2018 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top