fbpx

Програмата за изготвяне на предмети обхваща трудови занимания с повтарящ се характер, в които се постига един и същи, най-често стандартизиран предварително, резултат. Към момента тази програма се състои от дейности за изработване на сапуни и тяхното опаковане, както и на сувенири от програмата за арт занимания.

Този тип дейност се характеризира с лесни, повтарящи се операции, а разнообразието се постига чрез използване на различни суровини, материали, цветове, форми, аромати и опаковки.

В програмата могат да се включат между 15 и 25 участници, от които не се изисква предварително да притежават каквито и да било специални умения; тези умения се развиват, практикуват и усъвършенстват в процеса на заниманията.

Реализирането на дейностите се осъществява в специално оборудвана зала, като пространството и оборудването са пригодени така, че да бъде гарантирано безопасното и успешно реализиране на програмата. Всеки участник в програмата преминава подготовка, запознава се с изискванията за безопасност и работи под прякото наблюдение на ангажирания с дейността трудотерапевт. Участниците разполагат с работно облекло, което се състои от тениска и предпазна престилка, която се използва при необходимост.

Офис фондация „Светът на Мария"

бул. България 88, офис 8
София 1680, България
е-mail: office@mariasworld.org

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

map

Go to top