fbpx

Програмата включва честване и отбелязване на националните, традиционните и личните празници в Центъра, като потребителите вземат активно участие в разработването ѝ. Използваните разнообразни подходи имат за цел да разширят кръгозора, познанията и преживяванията на потребителите, както и да насърчат взаимното уважение и доверие помежду им. С честването на празниците се постига и друга, специфична цел – подпомагане на взаимодействието на потребителите с общността, тъй като част от дейностите се провеждат извън Центъра и участват доброволци.

Офис фондация „Светът на Мария"

бул. България 88, офис 8
София 1680, България
е-mail: office@mariasworld.org

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

map

Go to top