fbpx

20190613 153500

Цел на проекта:

В рамките на проекта ще бъде създадена творческа лаборатория за младежите с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Целта е да се подпомогне тяхното себеизразяване и развитието на творческите им заложби.

Предвидени са занимания в четири артистични модула (керамика, рисуване, театър, музика) според интересите и предпочитанията на участниците, както и посещения на изложби, концерти и други културни прояви. В дейностите ще участват артисти, социални работници и доброволци.

Произведенията от заниманията ще бъдат представени на изложба.

Прочети още...

DSC 7912

Целта на проекта е да се създаде и стартира работа първи по рода си център за обучение и развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения. Моделът ще бъде базиран на френската социална практика за социално и трудово включване на тази уязвима група.

Прочети още...

проект БАЛИЗ

Целта на проекта е пилотиране на предоставянето на подкрепа за изграждане на трудови умения за хората с интелектуални затруднения в иновативния обучителен трудов център „Надежда“.
Ще бъде осигурена подкрепа за широк кръг младежи и възрастни хора с интелектуални затруднения, потребители на повече от една социална услуга. Ще бъде подпомогнато и облагородяването на пространството, оформящо се като „социален парк“ в сградата и двора на бившия дом „Асен Златаров“.

Прочети още...

Проект СоцИнов

И емоционалното състояние, и личностното развитие са компоненти на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения. За тяхното развитие са нужни целенасочени усилия, които в максимална степен съобразяват спецификите на младежите, към които са насочени.
Целта на проекта е повишаване на емоционалното благосъстояние и осигуряване на личностно развитие на хората с интелектуални затруднения. Реализирането на планираните по проекта дейности ще допринесе за тяхното постигане.

Прочети още...

Проект ФСЗ

Целта на проекта е изграждане на иновативен трудов център с професионално оборудвана кухня, която отговаря на всички хигиенни изисквания.

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за Учебна кухня „Надежда“ за провеждане на дейностите за подкрепа на развитие на трудови умения за хората с интелектуални затруднения.

Прочети още...

Slide1Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66 954 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект „МОГА ДА РАБОТЯ!“ е да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа, за да може една от най-уязвимите групи – хората с интелектуални затруднения – да получи ефективна подкрепа за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Прочети още...

Страница 2 от 8

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top