fbpx

265255863 4230643833717465 7417145710139788144 nВключи се онлайн в нашето информационно събитие „Подкрепа за трудови умения“
На 14 декември 2021 г., от 10.00 до 12.00 ч. в онлайн платформата Zoom, ще се проведе информационно събитие „Подкрепа за трудови умения“.

Събитието ще популяризира участието на хора с интелектуални затруднения в пилотиране на новата социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

Ще бъдат представени и дискутирани:
– очакванията на млади хора с интелектуални затруднения към необходимата им подкрепа за трудови дейности;
– инструменти за подкрепа за развитие на трудови умения (въпросници, методически видоклипове и програми за обучение);
– ролята на проекта и партньорите в пилотиране на социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и работата по стандартите за качество, съгласно Закона за социални услуги.

Ще бъде излъчен и документалния филм „Мога да работя“, с послания за правата и възможностите за реализация на хората с увреждания.

В събитието ще се включат хора със затруднения, доставчици на социални услуги, застъпнически организации, помагащи специалисти, академична общност, публични институции, работодатели, журналисти.

Регистрация за участие може да направите до 13:00 ч. на 13.12.2021 г. на следния линк: https://forms.gle/zqSYGFiK6SZZXmyy9

Програмата на събитието ще видите в регистрационната форма.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top