fbpx

IMG 3815На 20 септември 2014 г. в Дневен център „Светове" се проведе семинар за споделяне на добри практики за работа с хора с интелектуални затруднения – включително активно участие, застъпничество и овластяване на хората с интелектуални затруднения. В рамките на семинара беше обърнато специално внимание на Подкрепената трудова заетост за хора с интелектуални затруднения, като изключително важен аспект за тяхната интеграция.

Семинарът беше организиран от Фондация „Светът на Мария" в партньорство с Фондация Де Пасарел България. В него се включиха 20 специалисти, работещи с хора с интелектуални затруднения в различни социални услуги от цялата страна.
Специални гости бяха холандските експерти Хенриет Коден и Вилко де Хаас, които споделиха холандския опит в интегрирането на хора с интелектуални затруднения. Участниците имаха възможност да споделят опит и да се запознаят с основни принципи, елементи и подходи за успешно интегриране и осъществяване на подкрепена трудова заетост за хора с интелектуални затруднения.

Семинарът беше организиран в рамките на Проект „Развитие на иновативния потенциал на София, чрез насърчаване участието на хората с интелектуални затруднения в икономическия, социален и културен живот на столицата" с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2014 г.

 

Go to top