fbpx

1510010 814197591966961 8955431221074821836 nНа събитието организирано от Министерство на правосъдието и Български център за нестопанско право, в партньорство с Фондация „Светът на Мария", Българската асоциация на лицата с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията, присъстваха Майкъл Бах от Института за изследвания и развитие на включването и обществото в Канада, заместник омбудсманът на Република България Хюсеин Исмаил, заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, народни представители, юристи и адвокати.

По време на кръглата маса бе представен публикуваният за обществено обсъждане на 9 април т.г. проект за нов Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който предвижда пълна промяна на действащата повече от 70 години уредба на дееспособността и вместо нея създава модерна правна уредба, която съответства на всички международни стандарти в областта на човешките права. С проекта се предлага отмяна на Закона за лицата и семейството от 1949 г., както и промени в редица други закони, уреждащи тази материя.
Министър Иванов подчерта, че три години след като България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, с изготвянето на законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа е направен сериозен опит да се осигурят основните права на хората с увреждания, да изразяват свободно своя избор и да упражняват същите права, като всеки друг. „Много е важно, като страна, приела конвенцията, да позволим на тази част от обществото да бъде пълноценна и да бъдат зачетени техните желания и предпочитания", допълни министърът на правосъдието.

Проектът на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа и мотивите към него можете да видите на сайта на Министерството на правосъдието в раздел "Нормативни актове".

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top