fbpx

IMG 0066Благодарим на нашите приятели и партньори от Център за изследване на демокрацията, които избраха залата в Дневния център за провеждане на фокус групи във връзка с Изследване на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно правото на независим живот на хората с увреждания.

Целта на проекта е да предостави на институциите и държавите-членки на ЕС помощ, основана на доказателства, за да ги подкрепи в прилагането на правото на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да бъдат включени в общността. Събраната информация ще допълни други данни, събрани от Агенцията на ЕС за основните права, относно закони и политики, засягащи деинституционализацията в ЕС.

Кафе-паузите бяха приготвени и сервирани от клиентите на Дневния център.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top