fbpx

snimka4Вчера в Къщата на гражданските организации се проведе дискусия на тема „Кой може да взема решения сам?"
Дискусията беше вдъхновена от прожекцията на норвежкия филм „Елинг" и постави важни въпроси, свързани с правата на хората с интелектуални затруднения.

На събитието присъстваха представители на неправителствени организации, студенти в специалностите „Специална педагогика" и „Социална работа" на New Bulgarian University и родители на младежи с увреждания.
Гостите коментираха филма и поведението на героите, както и реалистичността на представянето. Акцент в дискусията беше правото на героите да живеят самостоятелно извън институция, както и факта, че в България това е много затруднен процес за хората поставени под запрещение, което от защитен инструмент се е превърнало в проклятие и реално не подпомага човека, а му пречи да води нормален живот. Участниците в дискусията отново поставиха и въпроса за необходимостта от закон, който да въведе подкрепеното вземане на решение като нов инструмент за подпомагане на хората с интелектуални затруднения. Екипът ни реализира събитието съвместно с Български център за нестопанско право-БЦНП и Къщата на гражданските организации. Дейността е в рамките на проект „Живот като на кино" с финансовата подкрепа на програма „Култура" на Столична община, 2017 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top