fbpx

Новини

На основание чл. 8, ал.1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за условията и редът за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, и в изпълнение на договор BG051PO001-7.0.07-0068-С0001 за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници –Компонент 1"- Фаза 2

Прочети още...

Фондация „Светът на Мария" беше излъчена за победител в конкурса на Български дарителски форум за изготвяне на проект за популяризиране и рекламна стратегия на кампания за набиране на средства.

Финансирането в размер на 10 000 щатски долара се осигурява от БДФ, за да подкрепи създаването на рекламна стратегия на кауза на гражданска организация.

Фондация „Светът на Мария" се отличи с проекта си за комуникационна и рекламна кампания за набиране на средства за подпомагане на стартирането и функционирането на Дневен център за обучение в трудови занимания за хора с интелектуални затруднения.
Рекламната кампания беше разработена съвместно с ПР агенцията Intelday Solutions (www.intelday.com)Прочети още...

Проект на Фондация „Светът на Мария" беше номиниран от Фондация „Charles Stewart Mott" на благотворително събитие на организацията The Funding Network в Лондон. Британската организация, създадена от четирима филантропи – Fred Mulder, Polly Mclean, Sue Gillie и Paul Kelland, с визия за даряването като споделена отговорност на обществото – дава възможност на индивидуални дарители да се обединяват в подкрепа на благотворителни каузи, които допринасят за социална промяна.
На последното благотворително събитие, което се проведе на 11 май 2013 г. в Лондон, директорът на Фондация „Светът на Мария" представи пред аудиторията от потенциални дарители проект за развитие на умения за приготвяне на храна като възможност за развиване на потенциала и подобряване на социалната интеграция на хора с интелектуални затруднения в град София. Програмата за развитие на умения за приготвяне на храна набра сумата от 5077 британски лири от членове и поддръжници на The Funding Network.

Прочети още...

Фондация „Светът на Мария" отпразнува първия си рожден ден. На 09.02.2013 г. се навърши една година от официалното вписване на организацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Прочети още...

Проектът на фондацията за създаване на Дневен център за обучение в трудови умения за хора с интелектуални затруднения е амбициозно начинание, за реализацията на което разчитаме на съдействието и подкрепата от страна на българския бизнес.

Намерихме съмишленици в лицето на водеща в своята област компания „Керос България" ЕАД – производител на подови и стенни покрития, която дари безвъзмездно керамичните и фаянсовите плочки за кухнята и санитарните помещения на Центъра.

Прочети още...

Станимира Георгиева (Ръководител човешки ресурси и вицепрезидент на UniCredit Consumer Financing IFN S.A., Румъния) пробяга маратона в Ротердам с тениска с логото на Фондация „Светът на Мария" в подкрепа на нашата кауза за подобряване на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения.

Прочети още...

По покана на Българския дарителски форум учредителите на Фондация „Светът на Мария" участваха в работно посещение в Лондон, посветено на развитието на филантропията в Централна и Източна Европа. Събитието беше организирано от фондация „Чарлс Стюард Мот".

Прочети още...

Страница 149 от 149

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top