fbpx

mwf logo 1По инициатива на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ФРГИ заедно с още 15 организации участвахме в разработването и приемането на 17 стандарта за добро управление на гражданска организация в областите:
🔸 прозрачност
🔸 отчетност и контрол
🔸 човешки ресурси
🔸 избягване на конфликт на интереси

Повече за стандартите можете да прочетете тук.
Всички организации, приели стандартите, вярваме, че трябва да сме прозрачни и отговорни към своята мисия и хората, които подпомагаме и към обществените очаквания за ролята на гражданските организации. Както и че трябва да осъществяваме дейността си при ясни вътрешни правила, които допълват изискванията на закона. Също така, следва да отчитаме прозрачно всички елементи на своята дейност, така че всеки да може да се запознае с дейността ни, резултатите от нея и начина по който разходваме средствата.
Можете да се запознаете с отчета ни за 2019 г. тук.
Всяка гражданска организация, може да приеме стандартите и да се присъедини към тях.

Go to top